Presentació

Les malalties reumàtiques inflamatòries cròniques i sistèmiques autoimmunes són malalties greus i cròniques que afecten freqüentment a pacients joves i en edat reproductiva. Avui en dia i gràcies a la introducció de les noves teràpies biològiques, una part molt important dels nostres malalts assoleixen llargs períodes de baixa activitat o remissió, que permet que es plantegi cada vegada més sovint la possibilitat de l’embaràs.

Actualment, a la Reumatologia s’està generant una àrea altament especialitzada dedicada a l’estudi de la fertilitat, l’embaràs i el postpart. Així mateix, s’obre un nou camp en la investigació tant bàsica com clínica, i epidemiològica.

Objectius del grup de treball d’embaràs

Els objectius del GT FEM_CAT queden establerts amb clara consonància amb els criteris dels GT definits per l’SCR

Els objectius inicials del grup de treball són:

  • Ampliar el coneixement actual en relació a l’evolució de l’embaràs en les malalties reumàtiques d’interès.
  • Ampliar el coneixement actual dels tractaments antirreumàtics, tant en la dona com en l’home, durant la periconcepció i en la dona durant l’embaràs, el postpart i la lactancia.
  • Ampliar el coneixement de l’evolució dels fills de pares amb malalties reumàtiques, especialment aquells en que la mare ha estat exposada a fàrmacs biològics durant l’embaràs, traduir aquesta ampliació del coneixement en una clara millora de la qualitat assistencial en aquest àmbit.

Junta coordinadora de Fem_Cat

Activitats

  • III Jornada d’Embaràs i Malalties Reumàtiques FEM_Cat
Comparteix-ho!