Noves beques NOVARTIS de formació per estades a l’estranger

with No hi ha comentaris

La Societat Catalana de Reumatologia (SCR) i el Grup ESPOcat en compliment dels seus fins estatutaris i en el seu interès per fomentar la investigació en l’àrea de les espondiloartritis i en el conjunt de les malalties reumàtiques, ha considerat essencial desenvolupar beques de recerca per realitzar estades curtes a l’estranger al llarg del curs acadèmic 2021-2022.

OBJECTIU

L’objectiu d’aquestes beques es el foment de la mobilitat internacional dels associats a l’SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centre estrangers que permetin

 • Observar altres models assistencials, fent especial èmfasi en les activitats de caire innovador.
 • Conèixer les polítiques de recerca dels centres i analitzar els mecanismes que faciliten la producció científica
 • Establir vincles que permetin en el futur mantenir línies de col·laboració estretes amb el centre receptor
 • Augmentar la qualitat de l’assistència que es dur a terme en el nostre país, tot traslladant als nostres pacients les experiències d’èxit observades al llarg de la rotació internacional.

Només es consideren centres de reconegut prestigi amb excel·lència demostrada, que son
referents en patologia reumatològica com, entre d’altres, Leeds Teaching Hospitals Trust and
Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, University of Leeds, ,Karolinska
University Hospital (Estocolmo), Charité – Berlin University of Medicine, University Hospital of
Leuven, Hôpital Cochin (París), o el St Thomas’ Hospital (Londres).

PERIODE

Les beques son per estades a l’estranger que es facin entre el quart trimestre del 2021 i tercer trimestre del 2022. No es podrà demanar la beca per estades fora d’aquest termini.

DOTACIÓ

La dotació econòmica global de les beques de recerca per estades al estranger de la SCR es de 18.000 euros. La dotació econòmica es destina a despeses de viatges, allotjament i manutenció.

Es donaran 3 beques per estades de 3 mesos, dotada cadascuna amb 6.000 euros (2000 euros/mes).

Aquestes quantitats es pagaran en tres terminis:

 • Un 30% del import en el moment de la seva concessió.
 • Un 60% en el moment de fer efectiva la marxa al centre de destí
 • Un 10% en aprovar el Comitè d’Adjudicació de Beques l’informe presentat pel becari, contenint una exposició detallada de l’estada i de les fites assolides que ha de portar el vistiplau del cap de la Unitat on s’ha realitzat l’estada. La no presentació de la memòria en els 3 mesos següents a la finalització de la rotació implicarà la pèrdua de l’import retingut.

La dotació econòmica de cada beca s’entén sempre com a import brut. Tots els ajuts estan subjectes a la retenció que estableixi la legislació vigent.

TEMÀTICA

La temàtica es lliure, dins de les malalties reumàtiques en tots el seus àmbits.

METODOLOGIA

Els interessats hauran d’aportar els següents documents:

 • Sol·licitud i currículum vitae
 • Memòria de l’activitat científica, prèviament desenvolupada, pel grup de recerca al que pertany el sol·licitant.
 • Memòria de l’activitat científica a desenvolupar durant l’estada, incloent un pla de formació.
 • Justificació del centre seleccionat
 • Currículum vitae del director o tutor del grup receptor, incloent les publicacions, projectes i programes de formació relacionats amb l’acció.
 • Carta d’acceptació del responsable del grup receptor, indicant les dates previstes en què es desenvoluparà l’estada.
 • Acreditació dels coneixements idiomàtics necessaris per tal de poder desenvolupar l’activitat científica proposada.

El Comitè de Selecció de Beques de la Societat Catalana de Reumatologia avaluarà els projectes i prendrà la decisió de concedir l’ajuda, tenint en compte els següents criteris:

 • La composició i trajectòria del grup receptor. Es valorarà el CV del director o tutor del grup receptor, així com la seva activitat científica i capacitat formativa en l’àrea específica de formació en què es plantegi l’acció.
 • La trajectòria del grup emissor i el curriculum vitae del sol·licitant.
 • La memòria de l’activitat científica i el pla de formació a desenvolupar específicament durant l’estada.
 • El valor científic de la proposta i la seva complementarietat amb la formació prèvia del sol·licitant.
 • L’ interès estratègic de la proposta per la SCR.

Els becaris queden obligats al compliment de les següents normes:

 • Realitzar l’activitat específica que fonamenta la concessió de la beca en la forma i terminis establerts en aquestes bases. Així mateix, hauran de justificar, davant el Comitè de Selecció de Beques de la SCR, la realització d’aquesta activitat presentant un informe
 • En el cas que el beneficiari vulgui o es vegi en la necessitat de realitzar una interrupció definitiva de la beca, haurà de presentar un informe amb els resultats obtinguts fins a aquest moment. En cas contrari, haurà de tornar l’import que hagi percebut fins llavors.
 • Presentar una memòria en els 3 mesos següents a la finalització de la rotació.
 • Realitzar una comunicació en una de les sessions científiques de la Societat Catalana de Reumatologia
 • Totes les publicacions i comunicacions realitzades pel becari i relacionades amb l’estada, hauran d’incloure una nota especificant l’ajuda de la beca d’estades al estranger de la SCR.
 • La presentació d’una sol·licitud suposa l’acceptació de les bases establertes en la convocatòria

La decisió de la convocatòria podrà declarar desert si el Comitè de Selecció de Beques de la Societat Catalana de Reumatologia estima que les sol·licituds no tenen el nivell adequat.

Igualment, en cas que no es rebin sol·licituds, la Junta Directiva de la SCR decidirà si destina aquesta dotació a alguna altra modalitat de beques de formació o de recerca.

CRONOGRAMA

Per optar a les beques s’haurà d’enviar una còpia del projecte, a la secretaria de la SCR, Dra Carolina Pérez (e-mail: perezgarcia.carolina@gmail.com) i a la secretaria tècnica de la SCR, Sra Elena Granell (e-mail: elena.granell@vhir.org ) abans 1 de setembre de 2021 a les 23.59 hores.

Es publicaran els resultats de les puntuacions del projectes candidats a la pàgina web de la SCR i es notificaran personalment als guanyadors de les beques.

Comparteix-ho!

Aquest lloc web utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi a l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies