Avís Legal

Per utilitzar certs serveis d’aquesta web els Usuaris han de proporcionar prèviament a SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA certes dades de caràcter personal a través d’un Formulari (d’aquí en endavant, les “Dades Personals”). SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA tractarà automatitzadament les Dades Personals per tal de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i d’altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA.  Les dades proporcionades no seran utilitzades ni cedides a terceres persones. Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Si desitja accedir a les seves dades, modificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament ha de dirigir-se a SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA. Si ho desitja pot enviar un correu electrònic a secretaria@screumatologia.cat

Comparteix-ho!